STUDEX i Stal Chirurgiczna
BLOMDAHL – Plastik Medyczny lub Tytan